YOYA สีไม้ 24 สี 12 แท่ง คุณภาพเยี่ยม Mine Quality รุ่น 565-24

คุณสมบัติสินค้า:

24 สี 12 แท่ง / กล่อง

Share

  • ดินสอสีไม้ 24 สี 12 แท่ง คุณภาพเยี่ยม Mine Quality
  • สีชัดเจน สดใส เนื้อสีละเอียด ระบายลื่น
  • เหลาง่าย เนื้อไม้ไม่เป็นขุย ไส้สีไม่หักง่าย
  • บรรจุ 24 สี 12 แท่ง / กล่อง