ํYOYA 0.5 mm Water-Roller gel pen Pack 12 : DS-904G / Mix 5 Colors

Attribute:

12 Pcs. / Pack

Share

  • YOYA Water Roller Gel Pen DS-945G
  • Self-Control Ink
  • 0.5 mm needle tube type
  • 6 Colors Blue / Red / Pink / Green / Purple
  • 12 Pcs. / Pack